Problemer med Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) for NUF

1386

Mange NUF-arbeidsgivere opplever for tiden at kontrakter, oppdragstakere og arbeidstakere som blir registrert i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR), ikke gjenspeiles i selvbetjeningsløsningen for HMS-kort.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)