FAQ

Fra januar 2020 vil du finne alle ansatte under organisasjonsnummeret for underenheten.

Som oftest vil virksomhetens ansatte fremkomme i den underenheten de er tilknyttet til og ikke i hovedenheten. Underenhetene har egne organisasjonsnummer. Dette i henhold til krav om at ansatte registreres i Nav Aa-register på virksomhetsnivå (underenhet).

Les mer på skatteetaten.no

Organisasjonsnummeret til hovedenheten fremkommer på det fysiske HMS-kortet.

For å bestille HMS-kort må du logge inn via ID-porten. Klikk på LOGG INN øverst til høyre og velg ønsket påloggingsmetode. Hvis du ikke har elektronisk ID, kan du klikke på: Slik skaffer du deg elektronisk ID og følg veiledningen.

Det er personer som innehar en rolle tilknyttet virksomheten som kan logge inn på siden for å bestille kort. En oversikt over hvem som har aktuelle roller finner du ved å søke opp virksomheten på brreg.no.

Disse vil også ha mulighet til å delegere denne fullmakten videre til andre.

Hvis du ønsker å delegere tilganger til virksomheten slik at andre også kan bestille HMS-kort, kan dette gjøres under Virksomhet i menyen til høyre innlogget på siden. Her vil du få en oversikt over hvor mange som er delegert tilgang. Klikk på VIS DETALJER for å få opp utvidet informasjon.

Klikk på Deleger til andre for å få opp bildet som vist under.

Fyll inn personnummer og klikk Legg til.
Fyll inn annen nødvendig informasjon.
Hvis ønskelig, velg start- og stoppdato.
Klikk på Lagre delegering.

De som nå har fått tildelt fullmakt vil kunne logge seg på og få opp virksomheten.

Bilde og legitimasjon kan lastes opp før eller etter bestilling av HMS-kort.

Opplasting kan utføres av bestiller eller kortholder, men må alltid startes av bestiller ved å trykke på LAST OPP NYTT BILDE under hver enkelt ansatt.

Velg så ønsket opplastingsmetode. Del link eller Opplasting fra din enhet.

Del link vil gi deg muligheten til å sende en sikker lenke til den ansatte ved å kopiere og dele den.

Dersom de andre AS-ene er underenheter av konsernets hovedenhet, så kan konsernsjef delegere rettighet til en eller flere andre som da vil få tilgang til å bestille HMSkort til ansatte i hovedenheten og alle underenhetene.

Det er viktig å merke seg at underenheter ikke må forveksles med datterselskap.

Dersom de andre AS-ene er datterselskap, må hver leder eller noen med en tilknyttet rolle gjennom Altinn, delegere tilgangen til den eller de som skal bestille HMSkort for den virksomheten.