Endring av navigasjon i HMS-Admin

1861

Fredag 05. mars (ca. kl 14.00) ruller vi ut en endring som gjør at navigasjonen i HMS-Admin endres noe. Menyvalgene flyttes fra høyre side opp til toppen av siden, noe som følger normene ihht. universell utforming.

Noen menyvalg er flyttet til en meny som bare synes når man trykker på initialene oppe i høyre hjørne, se utklipp:

Små korte perioder med nedetid kan oppstå.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)