New for the year

754

Vi lanserer en ny bestillingsløsning for HMS-kort! 

Her vil du i tillegg til å kunne bestille HMS-kort, også få informasjon om dine ansattes HMS-kort er gyldig, og detaljer om hvilke registerplikter som ikke er oppfylt. Der kortstatus ikke er gyldig, og dette er ansatte som skal ha HMS-kort, så sjekk ut årsaken. Statusen endres automatisk tilbake til gyldig når kravene til registrering i de ulike registrene igjen blir oppfylt.  

Der innehaver av et enkeltpersons foretak (ENK), ektefelle av innehaver av ENK, andre med registret forhold til virksomheten og som ikke er ansatte, samt utsendte arbeidstakere på oppdrag i Norge må registreres inn i oversikten ved å klikke Legg til ansatt

Images and credentials have not been transferred to a new supplier and therefore cannot be reused. It is only when you order new HSE cards that you have to upload your photo and photo ID.

You can add multiple addresses during business, to have the opportunity to have different orders delivered to different addresses.

In addition, new users of API services will be opened on February 17, 2020.

54321
(0 votes. Average 0 of 5)