Home

Check the validity of the HSE card

Viktig informasjon

Status for bestilling av HMS-kort som følge av COVID-19
Status 7. april 2020

Koronaviruet har så langt ikke hatt noen innvirkning på tjenester knyttet til HMS-kort. Vi gjør alt vi kan for å sikre driften og per dags dato er all funksjonalitet ivaretatt og fungerer som normalt.

Når det gjelder Brukerstøtte har vi tilnærmet normal kapasitet, men på grunn av utfordringer med stengte skoler og barnehager kan det i perioder være noe lavere betjening.

Vi gjør vårt ytterste for å hjelpe brukere så snart dette er mulig.

Removal of newly introduced lock
Removal of newly introduced lock We are working to remove newly introduced barriers that allow cleaning companies to only issue HSE cards for cleaning. It is currently uncertain when this will be in place. Information will be updated here.

Also read
Workers can start and work before HSE-cards are received

HSE-card for building and construction

104,- kr

VAT are not included

HSE-card for cleaning

104,- kr

VAT are not included

New for the year

We are launching a new ordering solution for HSE cards. Here you will in addition to being able to order HSE cards, also get information about your employees HSE cards are valid and details of which registration obligations are not fulfilled. Where card status is not valid and these are employees who must have HSE cards, then check out the reason. The status automatically changes back to valid when the requirements for registration in the various registers are again met.  

Images and credentials have not been transferred to a new supplier and therefore cannot be reused. It is only when you order new HSE cards that you have to upload your photo and photo ID.

You can add multiple addresses during business, to have the opportunity to have different orders delivered to different addresses.

Login and delegation

From January 2020 there will be a new ordering solution and a new login method for managing HSE-cards. To order a HSE-card, you must log in through the ID portal. Click Login at the top right of this page and select the desired login method. If you do not have an electronic ID, you can click on: This is how you get Electronic ID and follow the instructions. When you are logged in, you will see all companies where you have a role, and those companies where you have been delegated authorization to order cards.

If you wish to If you want to delegate access to the company so that others can also order HSE-cards, this can be done below Company In the menu to the right on the order page. Here you also get an overview of who has access to order cards and the opportunity to manage this by pressing Show details and Delegate access.