Bestilling og administrasjon av HMS Kort

Alle HMS-kort må bestilles hos Arbeidstilsynets leverandør av HMS-kort på denne nettsiden. Pålogging, bestilling av HMS-kort, betaling og administrasjon av HMS-kort blir i år håndtert av IDEMIA Norway AS. Siste dato for bestilling av HMS-kort hos IDEMIA Norway AS vil være tordag 18.desember kl 16.00.  Fra 2.januar vil HMS-kort som bestilles fra denne nettadressen produseres av Evry Card Services AS. Mellom den 19.desember og 2.januar er det ikke mulig å bestille HMS-kort. 

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.
HMS-kortet i bygg og anlegg koster kr 131,56 inkl. moms + porto.
I renholdsbransjene koster kortene  kr 183,78 inkl. moms + porto.


Nye arbeidstakere?

Du kan bestille HMS-kort til ansatte som er forhåndsregistrert i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), så lenge det er 30 dager eller mindre til oppstart av arbeidsforholdet.
 

HMS-kort endringer fra 2020

Fra 2020 vil det kommme nye sider for bestilling og administrasjon av virksomhetens HMS-kort på denne nettsiden.  Bilder, legitimasjonskopier, fullmakter samt brukernavn og passord i dagens løsning vil bli makulert og ikke overført til ny leverandør. Når nye HMS-kort skal bestilles, må bilde og legitimasjonskopi lastes opp. Det er i utgangspunktet de personene som er registrert med en rolle for virksomheten i enhetsregisteret som kan bestille HMS-kort for egen virksomhet. Hvem som har slik rolle i din virksomhet kan du sjekke i Brønnøysundregistrene ved å søke på organisasjonsnummer eller virksomhetsnavn under Foretak/selskap her: www.brrg.no  Denne rettigheten kan  de med slik rolle delegere videre til andre personer etter 2.januar ved å logge på denne nettsiden.

HMS-kort er gyldige  i inntill to år fra utstedelse, dersom registeroppslagene viser at alle registerkrav er oppfylt. Status for om HMS-kort er gyldige i dag kan sjekkes ved avlesning av QR-koden eller ved å taste inn kortnummeret i statusøket lengre opp på denne nettsiden.

Dersom større organisasjonsendringer trer i kraft først fra nyttår, så kan HMS-kort først bestilles etter at disse endringene av virksomhet og ansatte er registrert i de aktuelle registrene.

Bakgrunnen for endringene er at dagens tjenestekonsesjon med IDEMIA Norge AS utløper på dato. I ny kontraktsperiode er det stilt endel nye krav. Ny kontrakt vil driftes av Evry Card Services AS.  
Mere informasjon om endringene kommer på denne siden etterhvert. Du kan også se informasjonsmøte om kommende endringene her:  https://www.arbeidstilsynet.no/kurs/infomote-hms-kort


Fra 1. januar 2020 får HMS-kortene nytt design. 

Byggekort -- design 2018-2019

HMS-kort for bygg og anlegg-- nytt design fra 2020 (bilde kommer) 

Renholdskort -- design 2018-2019

HMS-kort for renholdere -- nytt design fra 2020 (bilde kommer)