Bestilling og administrasjon av HMS-kort er for øyeblikket utilgjengelig

372

Grunnet tekniske utfordringer rundt importering av eksisterende database, er det ikke mulig å logge på bestillingsløsningen for bestilling og administrasjon av HMS-kort.
Feilsøk pågår, og løsningen vil bli tilgjengelig så snart feilen er håndtert.
Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Arbeidstakere kan begynne og arbeide før HMS-kort er mottatt

Siden det ikke er mulig å få bestilt eller fornyet HMS-kort, vil det være tilstrekkelig med en henvisning til melding om forsinket bestillingsløsning på https://hmskort.no.

For å oppfylle regelverket må arbeidstakerne i tillegg kunne dokumentere hvilken virksomhet de jobber for.
Dette kan for eksempel være med arbeidskontrakt eller annen personlig bekreftelse fra arbeidsgiver.

For mer informasjon, se arbeidstilsynet.no

54321
(0 votes. Average 0 of 5)