Arbeidstilsynet har besluttet å fase ut KB4 skjema. Siste innleveringsdato blir 29.11.2019.

Bestilling og administrasjon av HMS Kort

Alle HMS-kort må bestilles hos produsenten IDEMIA på denne nettsiden. Pålogging, bestilling av HMS-kort, betaling og administrasjon av HMS-kort blir håndtert av IDEMIA (Oberthur Technologies Norway AS).

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.
Har du bestilt HMS-kort tidligere, vil bestillerID og passord være de samme.
HMS-kortet i bygg og anlegg koster kr 131,56 inkl. moms + porto.
I renholdsbransjene koster kortene  kr 183,78 inkl. moms + porto.


Nye arbeidstakere?

Du kan nå bestille HMS-kort til ansatte som er forhåndsregistrert i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), så lenge det er 30 dager eller mindre til oppstart av arbeidsforholdet.
 

HMS-kort endringer - nye farger og design

Fra 1. januar 2018 har HMS-kortene fått nytt design, med nye farger og QR-kode på baksiden av kortet som kan brukes til å sjekke status for HMS-kortet.


 

Byggekort -- Gammelt design

HMS-kort for bygg og anlegg-- nytt design 

Renholdskort -- gammelt design

HMS-kort for renholdere -- nytt design