Hjem

Sjekk gyldighet på HMS-kortet

Kan arbeidstakeren begynne arbeidet før HMS-kort er mottatt?

Det er ikke forbudt å arbeide frem til HMS-kortet er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at HMS-kort er under bestilling.

Før HMS-kortet er mottatt, må arbeidstakeren på bygge- og anleggsplassen kunne dokumentere hvilken virksomhet han eller hun jobber for. Dokumentasjonen kan for eksempel være en bekreftelse på at HMS-kort er bestilt eller en arbeidskontrakt. For noen typer arbeidsforhold kan arbeidsgiver bestille HMS-kort i forkant av oppstart av arbeidsforholdet.

Les mer under meldinger eller på arbeidstilsynet.no

Pågående utbedringer

Vi opplever noen utfordringer med register og statussøk. Dette jobbes med og vil bli løst så snart som mulig.

Som følger av dette kan man oppleve at:

 • Ansatte ikke dukker ikke opp i riktig underenhet
 • Ansatte eksisterer i flere underenheter samtidig
 • Kort vises ikke på ansatt under riktig underenhet
 • Handling Kreves – Manuelt lagt til person ikke funnet i Enhets- og Foretaksregisteret

 • Noen opplever også 400-feil ved betaling med DIBS. Denne er også under utbedring

  Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

  Jeg ser ingen ansatte

  Fra januar 2020 vil du finne alle ansatte under organisasjonsnummeret for underenheten.

  Som oftest vil virksomhetens ansatte fremkomme i den underenheten de er tilknyttet til og ikke i hovedenheten. Underenhetene har egne organisasjonsnummer. Dette i henhold til krav om at ansatte registreres i Nav Aa-register på virksomhetsnivå (underenhet).

  Les mer under meldinger eller på skatteetaten.no

  HMS-kort for bygg og anlegg

  104,- kr

  MVA kommer i tillegg

  HMS-kort for renhold

  104,- kr

  MVA kommer i tillegg

  Nytt for året

  Vi lanserer en ny bestillingsløsning for HMS-kort! Fra høsten vil det også bli lansert en ny HMS-app som vil gjøre det enklere å innhente bilder og legitimasjonskopier av ansatte i virksomheten. Dette vil ikke bli overført over til ny leverandør og kan dermed ikke gjenbrukes. Når nytt kort skal bestilles må informasjonen lastest opp på nytt.

  I tillegg vil det bli åpnet opp for nye brukere av API-tjenester 17. februar 2020.

  Pålogging og delegering

  Fra januar 2020 kommer det en ny bestillingsløsning og en ny påloggingsmetode til å administrere HMS-kort. For å bestille HMS-kort må du logge inn via ID-porten. Klikk på Logg inn øverst til høyre denne siden og velg ønsket påloggingsmetode. Hvis du ikke har elektronisk ID kan du klikke på: Slik skaffer du deg elektronisk ID og følg veiledningen. Når du er innlogget vil du få opp alle virksomheter hvor du har en rolle, og de virksomhetene hvor du har blitt delegert fullmakt til å bestille kort.

  Ønsker du å delegere tilgang til andre slik at de kan bestille HMS-kort for virksomheten, kan dette gjøres under Virksomhet i menyen til høyre inne på bestillingssiden. Her får du også en oversikt over hvem som har tilgang til kortbestilling og mulighet til å administrere dette ved å trykke på Vis detaljer og Deleger tilgang.

  Nytt for renholdskort​

  Alle virksomheter som er registrert i renholdsregistret skal bestille HMS-kort for renholdsvirksomheter. Tidligere kunne samme virksomhet ha både HMS-kort for renhold og for bygg og anlegg. Dette er endret fra 2020.

  Renholdsvirksomheter må være godkjent eller ha søkt om slik godkjenning og mottatt brev om at de kan bestille HMS-kort før bestilling av HMS-kort.