Hjem

HMS-kort for bygg og anlegg

105,50 kr

MVA kommer i tillegg

HMS-kort for renhold

105,50 kr

MVA kommer i tillegg

Sjekk gyldighet på HMS-kortet

Alle arbeidstakere som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, inkludert:

  • Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.
  • Enkeltpersonforetak (også de som driver alene).
  • Innleide arbeidstakere. Det er virksomheten som leier ut (arbeidsgiver) som skal sørge for at arbeidstakerne utstyres med HMS-kort.
  • Arbeidstakere som utfører arbeid i støttefunksjoner som for eksempel kantinedrift når de er fast etablert innenfor anleggets område. Renholdere skal ha HMS-kort for renholdsvirksomheter i stedet for HMS-kort for bygge- og anleggsbransjen.
  • Personer som transporterer varer til bygge- og anleggsplasser, dersom arbeidet skjer regelmessig.

HMS-kort for renholdsvirksomhet skal også brukes på bygg- og anleggsplasser

Bedrifter, som har ansatt både renholdere og bygningsarbeidere, får etter den nye ordningen bare utstedt renholdskort. Det er altså ikke lenger mulig å utstede både byggekort og renholdskort til en virksomhet.

HMS-kort for renholdsvirksomheter oppfyller de samme kravene som for HMS-kort for bygg og anlegg, men i tillegg oppfyller de flere krav.

Alle virksomheter som er registrert i renholdsregistret skal bestille HMS-kort for renholdsvirksomheter. Tidligere kunne samme virksomhet ha både HMS-kort for renhold og for bygg og anlegg. Dette er endret fra 2020.

HMS- kort for renholdsvirksomheter skal dermed også kunne brukes for å få innpass på bygge- og anleggsplasser.

Pålogging og delegering


Fra januar 2020 kom det en ny bestillingsløsning og en ny påloggingsmetode til å administrere HMS-kort. For å bestille HMS-kort må du logge inn via ID-porten. Klikk på Logg inn øverst til høyre denne siden og velg ønsket påloggingsmetode. Hvis du ikke har elektronisk ID kan du klikke på: Slik skaffer du deg elektronisk ID og følg veiledningen. Når du er innlogget vil du få opp alle virksomheter hvor du har en rolle, og de virksomhetene hvor du har blitt delegert fullmakt til å bestille kort.

Ønsker du å delegere tilgang til andre slik at de kan bestille HMS-kort for virksomheten, kan dette gjøres under Virksomhet i menyen til høyre inne på bestillingssiden. Her får du også en oversikt over hvem som har tilgang til kortbestilling og mulighet til å administrere dette ved å trykke på Vis detaljer og Deleger tilgang.