Bestilling og administrasjon av HMS Kort

Alle HMS-kort må bestilles hos Arbeidstilsynets leverandør av HMS-kort på denne nettsiden. Pålogging, bestilling av HMS-kort, betaling og administrasjon av HMS-kort blir i år håndtert av IDEMIA Norway AS. Siste dato for bestilling av HMS-kort hos IDEMIA Norway AS vil være tordag 18.desember kl 16.00.  Fra 2.januar vil HMS-kort som bestilles fra denne nettadressen produseres av Evry Card Services AS. Mellom den 19.desember og 2.januar er det ikke mulig å bestille HMS-kort. 

Alle som jobber i bygg- og anleggsnæringen og som renholdere skal ha HMS-kort som viser hvem de jobber for. Arbeidsgiver/virksomheten er ansvarlig for bestilling og administrasjon av HMS-kortene i egen virksomhet.
HMS-kortet i bygg og anlegg koster kr 131,56 inkl. moms + porto.
I renholdsbransjene koster kortene  kr 183,78 inkl. moms + porto.


Nye arbeidstakere?

Du kan bestille HMS-kort til ansatte som er forhåndsregistrert i Arbeidsgiver og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret), så lenge det er 30 dager eller mindre til oppstart av arbeidsforholdet.
 

HMS-kort endringer fra 2020

Fra 2020 vil det kommme nye sider for bestilling og administrasjon av virksomhetens HMS-kort.  Bilder, legitimasjonskopier, fullmakter samt brukernavn og passord i dagens løsning vil bli makulert og ikke overført til ny leverandør. Når nye HMS-kort skal bestilles, må bilde og legitimasjonskopi lastes opp. Det er i utgangspunktet de personene som er registrert som eier av eller ansvarlig for virkomheten som kan bestille HMS-kort for egen virksomhet. Denne rettigheten kan delegeres til andre etter 2.januar ved å logge på denne nettsiden. Dersom større organisasjonsendringer trer i kraft først fra nyttår, så kan HMS-kort først bestilles etter at disse endringene av virksomhet og ansatte er registrert i de aktuelle registrene.

HMS-kort er gyldige  i inntill to år fra utstedelse, dersom registeroppslagene viser at alle registerkrav er oppfylt. Status for om HMS-kort er gyldige i dag kan sjekkes ved avlesning av QR-koden eller ved å taste inn kortnummeret i statusøket lengre opp på denne nettsiden. Mere informasjon om endringene kommer på denne siden etterhvert. Du kan også se informasjonsmøte om kommende endringene her:  https://www.arbeidstilsynet.no/kurs/infomote-hms-kort

Fra 1. januar 2020 får HMS-kortene nytt design. 


 

Byggekort -- design 2018-2019

HMS-kort for bygg og anlegg-- nytt design fra 2020 (bilde kommer) 

Renholdskort -- design 2018-2019

HMS-kort for renholdere -- nytt design fra 2020 (bilde kommer)